Activiteiten

ACTIVITEITEN

PUBLIEKE en PRIVATE BUITENRUIMTE


studiebureau BVP heeft als core business het ontwerpen van allerhande projecten binnen het werkterrein van zowel de publieke als de private buitenruimte, wegenis en  riolering, verkavelingen en sport- en recreatieinfrastructuur.


Hierbij nemen we het 'blauw groen Vlaanderen - principe' ter harte om zo de ruimte op een klimaatbestendige wijze te ontwerpen en beschouwen we de integratie van de blauw - groene structuur hierbij als één van onze belangrijkste aandachtspunten en specialiteiten.


Naast de opmaak van het ontwerp zorgen wij ook voor de volledige technische uitwerking (vlgs standaardbestek 250) en de opvolging van de projecten.

BEGELEIDING


Daarnaast verzorgt studiebureau BVP ook de begeleiding en adviesverlening van allerhande vragen en problemen binnen deze materie. Dit kan gaan van een eenmalig advies inzake omgevingsvergunningen of bezwaarschriften, stedenbouwkundige studies, technische ondersteuning en uitwerking, begeleiden van verkavelingsaanvragen, planologische attesten, enz.


studiebureau BVP maakt inzake rioleringen ook zelf hydraulische berekeningen en modellen op in Infoworks en Sirio.

RUIMTELIJKE ORDENING


studiebureau BVP beschikt over 2 erkende ruimtelijke planners en noodzakelijke ervaring voor de opmaak van RUP's, verkavelingen, grafische plannen, planologische attesten, stedenbouwkundige studies en allerhande visies en vraagstukken inzake ruimtelijke ordening.

CONTACTEER ONS